اطلاعيه هاي نظام پيشنهادها ورود به سیستم
پاداشها:
o به کارکنانی که اولین بار پیشنهادی ثبت می نمایند از طرف دبیرخانه كل نظام پیشنهادها، هدیه اولین پیشنهاد اهدا می گردد. o پاداش پیشنهادهای عادی در دو مرحله 1-پس از پذیرش (مرحله اول پاداش) و 2-شروع اجرا (مرحله دوم پاداش) و بر اساس امتيازات كسب شده از شش پارامتر جدول ارزشيابي پيشنهاد كه توسط كمیته تخصصی پیشنهاد بررسي كننده تعیین شده‌است، تعلق می گیرد. o پاداش بررسی کنندگان پیشنهادها (اعضا كمیته های پیشنهاد مديريتها) بصورت شش ماهه و بر مبنای شاخصهای تععین شده توسط كميته راهبری نظام پيشنهادها تعیین و پرداخت می شود. o مجریان پیشنهاد نيز تنها براي پيشنهادهاي اجراشده پاداش می گیرند و میزان كل آن نیز معادل20% پاداش پيشنهاددهنده (پاداش کل) می باشد. o به پیشنهاددهندگان و مجریان پيشنهادهای ویژه لوح تقدیر مديرعامل شركت اعطا می گردد. همچنين نسخه اي از لوح نيز در پرونده پرسنلي آنها درج ميشود. o دبیران کمیته های تخصصی نیز طبق دستورالعمل نظام پیشنهادها پاداش می گیرند. o به هر يك از اعضاي دبيرخانه نظام پيشنهادها در دوره‌هاي شش ماهه، پاداش ریالی متناسب با درصد تحقق سرانه نظام پيشنهادها تعلق می گیرد. o برترینهای نظام پيشنهادها بصورت شش‌ماهه بر اساس شاخصهاي تعیین شده انتخاب و به تاييد دبيرخانه نظام پيشنهادها مشمول پاداشهاي نقدي و يا غير نقدي می گردند. o پاداش بهترين واحد : برترین واحد براساس نرخ دسترسی به اهداف کمی واحد و همچنين بررسي و اجراي بموقع پيشنهادها شش ماهانه توسط دبيرخانه نظام پيشنهادها و با نظارت و تاييد كميته راهبری نظام پيشنهادها انتخاب می شود و به اعضای کمیته پیشنهاد آن لوح تقدیر به امضای مديرعامل شركت اهدا شده و نسخه ای از آن نیز در پرونده پرسنلی آنها درج می گردد . o پاداش برترین پیشنهاددهنده: سه نفر برترین پیشنهاددهنده، شش ماهانه و بر مبنای شاخص : تعداد پیشنهادهای ارائه شده و تصویب شده فرد( با وزن بیشتر) انتخاب می شوند.
نام كاربري :  
كلمه عبور :  

* توجه *

برای ورود به سیستم
لطفا نام کاربری و کلمه عبور خود را در
قسمت مربوطه وارد نمایید.

در صورت نداشتن نام کاربری از طریق دکمه
ثبت نام اقدام فرمایید.

با تشکر
دبیرخانه نظام پیشنهادها
كليه حقوق اين نرم افزار متعلق به Copyright © v 4.5.1 Aria Green Ware مي باشد